Så här skriver Martin Lackéus, Chalmers, 25 februari 2017, ”Här är 12 riktigt fina exempel på värdeskapande elever, Beskrivna med de ansvariga lärarnas egna ord. Har nu fått ok från samtliga loopande lärare att sprida detta material digitalt”  Materialet genererades i Linnéuniversitetets kurs i entreprenöriellt lärande hösten 2016, där lärare […]

Fler lärare om exempel på effektfulla VL-arbeten


Ett exempel om hur en vanlig skoluppgift kan förvandlas till ett värdeskapande arbete och hur tydligt alla förväntade positiva effekter framträder. Lyssna till Caroline Lorentzon som berättar om hur hennes elever arbetade med muntlig framställan utifrån ambitionen att sprida sin kunskap till omvärlden.

Instruktionsfilmer på youtube. Ett effektivt sätt att bli bättre på ...


Känner du att du behöver ha lite mer konkreta exempel på vad värdeskapande lärande är och skulle kunna vara? I den här filmen berättar Caroline Lorentzon, lärare i Sundsvalls kommun, om hur hon arbetar med Värdeskapande lärande generellt och varför hon gör som hon gör. Ta drygt 10 min av […]

Kom igång med värdeskapande lärande tillsammans med dina eleverHej! Vi heter Sara och Thea och är två tjejer som under en veckas tid haft praktik på Barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun. Vi har fått i uppdrag att skriva ett inlägg om hur vi kan förbättra skolan för både lärare och elever. Vi valde tre huvudfrågor att utgå […]

Vad är viktigast, följa planeringen eller att vi lär oss?


En av de största utmaningarna med utveckling och spridning av värdeskapande lärande har visat sig vara att förklara vad det är och hur man kan göra så att människor förstår storheten. Antingen blir det för ytligt och en vanlig reaktion är då: ”- Jaja, men så har jag alltid arbetat, […]

Maria Wiman – om vägen till värdeskapande lärande – en ...


”Jag vill att det som sker i klassrummet i form av insikter och kunskaper ska skickas vidare. Inte att eleverna kapslar in sin kunskap och behåller den för sig själv utan att de tar med den ut i den verkliga världen som förhoppningsvis kommer att bli mycket bättre.” Det här […]

En gymnasielärares upplevelser av VLFredagen 23 september gjordes den första presentationen av analysresultaten från förra läsårets forskningsprojekt om effekter av Värdeskapande lärande utifrån ett elevperspektiv. Presentationen gjordes av Martin Lackéus och Carin Sävetun (Chalmers/MeAnalytics),  på uppdrag av Skolverket,  i samband med den nationella nätverksträffen NELIS som hölls i Sundsvall 22-23 september. Datan från denna […]

Färskt analysresultat från forskningsprojekt om VL


Så här gjorde vi En berättelse om ett värdeskapande arbete som på ett enkelt men ändå genuint och äkta sätt omfamnar såväl grundskolan övergripande mål och riktlinjer som ämnesspecifikt centralt innehåll.. Elever i en helt vanlig högstadieskola fick med mycket enkla medel möjligheten att på riktigt sätta sig in i andra människors […]

Sam


Så här gjorde vi Många har efterlyst exempel om hur man kan arbeta med värdeskapande lärande på gymnasiet. Här delar Åsa med sig av ett exempel. Hur hon och hennes elever på Estetiska programmet har arbetat genom en värdeskapande lärandeprocess för att omsätta examensmålen och ämnesplanen i Svenska på ett mycket konkret […]

Från Frankenstein till InstagramMycket viktig debattartikel om Värdeskapande lärande, författad av av forskare och praktiker tillsammans. Läs artikeln som publicerades i Göteborgspostens DEBATT söndag 12 juni här

Debatt