Exempel på VL – några lärare berättar


Så här skriver Martin Lackéus, Chalmers, 25 februari 2017,

”Här är 12 riktigt fina exempel på värdeskapande elever, Beskrivna med de ansvariga lärarnas egna ord.
Har nu fått ok från samtliga loopande lärare att sprida detta material digitalt” 

Materialet genererades i Linnéuniversitetets kurs i entreprenöriellt lärande hösten 2016,
där lärare fick i uppgift att tillämpa VL i sin vardag och sedan reflektera över hur det gick.

Klicka på bilden för att läsa om exemplen


Hoppas det kan ge
inspiration och nya idéer om hur VL kan tillämpas med dina elever.