Sam


Så här gjorde vi


En berättelse om ett värdeskapande arbete som på ett enkelt men ändå genuint och äkta sätt omfamnar såväl grundskolan övergripande mål och riktlinjer som ämnesspecifikt centralt innehåll..
Elever i en helt vanlig högstadieskola fick med mycket enkla medel möjligheten att på riktigt sätta sig in i andra människors situation genom ett känslosamt samarbete med en mamma som kämpar för sin transsexuella sons rätt att få vara den han är.


Ett helt fantastiskt värdeskapande arbete kan börja precis hur enkelt som helst och växa sig stort och starkt av bara farten om man låter det hända och vågar ta kontakt utanför klassrummets fyra väggar.”
Caroline Lorentzon, lärare

 

Vill du veta mer om själva processen eller veta mer om effekter och kopplingar till styrdokumenten?
Läs Carolines berättelsen om ”Sam” här


Kontakt:

Caroline Lorentzon
Lärare Nivrenaskolan, Sundsvall
070 – 995 23 73