Dagsarkiv: 26 september, 2016Fredagen 23 september gjordes den första presentationen av analysresultaten från förra läsårets forskningsprojekt om effekter av Värdeskapande lärande utifrån ett elevperspektiv. Presentationen gjordes av Martin Lackéus och Carin Sävetun (Chalmers/MeAnalytics),  på uppdrag av Skolverket,  i samband med den nationella nätverksträffen NELIS som hölls i Sundsvall 22-23 september. Datan från denna […]

Färskt analysresultat från forskningsprojekt om VL