Färskt analysresultat från forskningsprojekt om VL


Fredagen 23 september gjordes den första presentationen av analysresultaten från förra läsårets forskningsprojekt om effekter av Värdeskapande lärande utifrån ett elevperspektiv.
Presentationen gjordes av Martin Lackéus och Carin Sävetun (Chalmers/MeAnalytics),  på uppdrag av Skolverket,  i samband med den nationella nätverksträffen NELIS som hölls i Sundsvall 22-23 september.

Datan från denna vetenskapligt genomförda studie ger empirisk evidens för de kraftfulla effekter som värdeskapande lärande har på elevers lärande och utveckling när det, på olika sätt, tillämpas inom utbildning. Resultaten bekräftar både lärares och elevers tidigare berättelser (som bl a finns att ta del av på den här sidan) om starka upplevelser och effekter av att tillämpa VL i den vanliga undervisningen. Exempelvis:

  • Ökad motivation och passion för lärandet
  • Fördjupad kunskap/förståelse och därmed högre måluppfyllelse.


Nyfiken på resultaten?
Ta del av en videoinspelning av presentationen i sin helhet. Klicka på bilden:

bild-forskningsprojekt


rapport-vl-som-tredje-vag

Ladda ner och läs den nästan färdiga rapporten här