Fler lärare om exempel på effektfulla VL-arbeten


Så här skriver Martin Lackéus, Chalmers, 25 februari 2017,

”Här är 12 riktigt fina exempel på värdeskapande elever, Beskrivna med de ansvariga lärarnas egna ord.
Har nu fått ok från samtliga loopande lärare att sprida detta material digitalt” 

Materialet genererades i Linnéuniversitetets kurs i entreprenöriellt lärande hösten 2016,
där lärare fick i uppgift att tillämpa VL i sin vardag och sedan reflektera över hur det gick.

Klicka på bilden om du vill läsa om alla exempel

 

Hoppas det kan ge inspiration och nya idéer om hur VL kan tillämpas med dina elever.

Nyfiken på Linnéuniversitetets kurs Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 7,5 hp som ges igen under hösten 2017?
Mer information här