MalinFredagen 23 september gjordes den första presentationen av analysresultaten från förra läsårets forskningsprojekt om effekter av Värdeskapande lärande utifrån ett elevperspektiv. Presentationen gjordes av Martin Lackéus och Carin Sävetun (Chalmers/MeAnalytics),  på uppdrag av Skolverket,  i samband med den nationella nätverksträffen NELIS som hölls i Sundsvall 22-23 september. Datan från denna […]

Färskt analysresultat från forskningsprojekt om VL


Så här gjorde vi En berättelse om ett värdeskapande arbete som på ett enkelt men ändå genuint och äkta sätt omfamnar såväl grundskolan övergripande mål och riktlinjer som ämnesspecifikt centralt innehåll.. Elever i en helt vanlig högstadieskola fick med mycket enkla medel möjligheten att på riktigt sätta sig in i andra människors […]

SamSå här gjorde vi Många har efterlyst exempel om hur man kan arbeta med värdeskapande lärande på gymnasiet. Här delar Åsa med sig av ett exempel. Hur hon och hennes elever på Estetiska programmet har arbetat genom en värdeskapande lärandeprocess för att omsätta examensmålen och ämnesplanen i Svenska på ett mycket konkret […]

Från Frankenstein till Instagram


Mycket viktig debattartikel om Värdeskapande lärande, författad av av forskare och praktiker tillsammans. Läs artikeln som publicerades i Göteborgspostens DEBATT söndag 12 juni här

Debatt