VL i undervisningen

Inlägg och exempel om hur värdeskapande lärande kan tillämpas inom undervisningen


Så här gjorde vi Ett fantastiskt arbete i svenska där elever fångat människors livsberättelser. Eleverna har sökt upp människor i samhället som de tror har en historia att berätta. En historia som behöver bli lyssnad på. Dessa berättelser har sedan fått komma till uttryck på olika sätt genom en värdeskapandeprocess. Det […]

Så som i himlen