Från Frankenstein till Instagram


Koppling till styrdokument


Så här gjorde vi

Jag är på väg till klassrummet och känner mig väl förberedd inför den kommande genomgången av litteraturen som skrevs under 1800-talet. Jag är förberedd, men hur är det med eleverna? Finns intresset? Är de förberedda? Är de nyfikna? Längst ner i korridoren, bakom en stängd dörr väntar klassen. Jag hör ett svagt sorl av röster, musik och stolar som skrapar mot golvet. Just nu vet jag inte vad klassen tänker, eller vilka förhoppningar de har inför lektionen. Vågar jag lita på att de har resurser som tillsammans med det jag kan, kan skapa en kreativ process och göra de kommande 70 minuterna meningsfulla? Ja! Jag litar på det och öppnar dörren och går in.

 ES14

Värdeskapandeprocessen

Innan den här processen startade hade jag haft en rad genomgångar kring litteraturen under romantiken och realismen, så nu vad det dags för musiktvåorna på Estetiska programmet att använda sin egen kreativitet och kunskaper.

Jag delade in klassen i grupper och varje grupp fick inventera sina gemensamma resurser. Därefter bestämdes det att vi behövde skapa en egen kanal för att nå ut till andra ungdomar. Kanalen blev en podcast med syftet att väcka nyfikenhet hos ungdomar på skönlitterära, klassiska verk. Grundtanken har varit att deras podcast ska skapa värde för andra utanför klassrummets fyra väggar.

Ett omfattande arbete tog fart för att skapa ett nätverk utanför skolan. Initiativ togs av många elever i klassen. Sundsvalls tidnings kulturskribent Jerker Ullerstam besökte oss, författaren Jonas Moström kontaktades, andra lärare inom programmet delade med sig av sina kunskaper, intervjuer på stan genomfördes. Eleverna själva hittade vägar ut från klassrummet med funderingar kring litteratur och litteraturens betydelse. På så sätt har synen på den klassiska litteraturen förnyats.

 

Vad har det givit?

  • Flera intressanta podcasts
  • Förankrade kunskaper inom den klassiska litteraturen
  • Bättre samarbetsförmåga
  • Våga stå för sin egen åsikt
  • Gemenskap, självförtroende, glädje
  • Ökad social kompetens
  • En förmåga att knyta skolan och samhället närmare varandra, bygga broar

 

Vad har vi lärt oss?

Det finns oändliga möjligheter i ett samarbete, att ha tilltro till varandra och vår förmåga, att ett arbete i skolan kan leda till så mycket mer än ett betyg, att ge och ta konstruktiv kritik, att sprida vår kunskap utanför klassrummet.

”Detta är enligt min mening väl förenligt med målen för såväl ämnesplanen i svenska för gymnasiet som examensmålen för Estetiska programmet!”


Värdeskapandeprofilen
ger en visuell bild av hur starka de olika dimensionerna av värdeskpandeprocessen har varit i
”Från Frankenstein till Instagram”

Vprofil från frankenstein

 

Lyssna på elevernas samlingspdcast här.

Läs om kopplingen till styrdokument här

Vill du veta mer om hur arbetet gick till eller mer om  kopplingen till styrdokumenten?

Kontakt:
Åsa Dalhielm
Svensklärare på Sundsvalls gymnasium, Hedbergska
070-5264947