Under läsåret 15/16 har treorna på Bredsands skola arbetat i ett energiprojekt tillsammans med Drakfastigheter. Uppdraget var att hitta energitjuvar i skolans lokaler och därmed minska elförbrukningen och kostnaderna. – Vi har lärt oss mycket om hur man kan spara på energi. Nu är det vår tur att lära andra […]

Energijägarna på Bredsands skola


Vad har vi gjort och varför? Vad har det lett till? Vad har vi lärt oss? Speciella händelser som vi minns särskilt…. Tips till lärare utifrån våra lärdomar av det här arbetet…. Ta 10 min av din tid och lyssna till när Ella, Nelly och Ida utifrån frågeställningarna ovan själva beskriver hur det […]

Elevers upplevelser av värdeskapande lärande


Så här gjorde vi Ett fantastiskt arbete i svenska där elever fångat människors livsberättelser. Eleverna har sökt upp människor i samhället som de tror har en historia att berätta. En historia som behöver bli lyssnad på. Dessa berättelser har sedan fått komma till uttryck på olika sätt genom en värdeskapandeprocess. Det […]

Så som i himlen