Så som i himlen


Effekter och koppling till styrdokument   –  Hemlösa i Sundsvall  –   KRIS  –   Livspussel


Så här gjorde vi

Eleverna i klass 9C på Matfors skola, i Sundsvalls kommun, har tillsammans med mig, deras svensklärare och mentor, under vårterminen arbetat med ett värdeskapande projekt som vi valt att kalla ”Så som i himlen”. Namnet kommer från Danny Saucedos låt med samma titel. Och idén att utgå ifrån låten kommer från mig som lärare, efter att jag hört en radiointervju där Danny berättade att han skrivit låten med tanke på den kyla vi ofta möter människor i utanförskap med. Han menade på att alla har en historia, alla är människor och vi måste våga se varandra. Alla.

Jag förklarade för eleverna att jag hört intervjun med Danny och fått en idé om att vi skulle kunna gå i hans fotspår genom att intervjua människor i utanförskap och sedan skriva om deras liv och sprida deras historier. Det här skulle bli ett sätt att arbeta värdeskapande med värdegrundsfrågor på, samtidigt som vi hade svenskämnets centrala innehåll och kunskapskrav att förhålla oss till och utgå ifrån.

Eleverna nappade på idén och tillsammans utformade vi arbetet. Vi funderade på vad vi menade med människor i utanförskap och kom fram till att det behövde nödvändigtvis inte handla om hemlösa. Det kunde vara både hemlösa, narkomaner, före detta kriminella, flyktingar, människor som brottas med olika identitetskriser eller diagnoser, och långt fler än dessa, som  känner utanförskap och har viktiga historier att berätta.

Nästa fråga att ta ställning till var hur vi skulle gå tillväga för att träffa på människor som var villiga att låta sig intervjuas av tonåringar. Människor som vågade berätta om sina liv och som var okej med att deras livsöden skulle spridas, om än i ett väldigt gott syfte. Eleverna kom på att man borde kunna kontakta fängelser, flyktingboenden, Kris (Kriminellas revansch i samhället), kyrkor och Slink in (kommunens verksamhet där hemlösa kan få något att äta för symbolisk peng, samt möjlighet till en stunds vila och en varm dusch m m), bland annat.

Medan jag, spontant, hade tänkt att eleverna själva skulle ta kontakt med de olika ställena, kom de med motargumentet att det skulle kännas oseriöst, att de, som de tonåringar de faktiskt är, skulle ringa runt och be om att få göra så pass känsliga intervjuer som det faktiskt kunde komma att handla om. De bad mig ta en första kontakt eftersom det skulle kännas seriösare och de trodde att chansen att få intervjuer skulle vara större. De hade inget emot att sedan höra av sig. Jag köpte deras argument och jakten på intressanta människoöden och livshistorier började.

Vi fick väldigt mycket hjälp från Bengt Persson på Slink In i Sundsvall, och det ledde till att flera elever kunde besöka EFS-kyrkans lunchservering för hemlösa och träffa människor som hade mycket att berätta. På Kris var man också beredd att ta emot flera elever. Andra kontakter ledde till att några elever intervjuade en transsexuell kille, några en tjej som lever med svår anorexia. Några mötte en politiker som lever under dödshot och en elev träffade en kvinna som i vuxen ålder fått diagnosen ADHD.

Så var det dags att fundera på när intervjuerna skulle göras och vilka som skulle intervjua vilka? Vilka frågor som skulle ställas? Vad som var viktigt att tänka på? Vilken typ av texter som skulle skrivas? För eleverna var det viktigt att få göra intervjuerna parvis. Det skulle kännas tryggare och så skulle man ha någon att bolla upplevelsen med, och kunna ta stöd från under själva skrivprocessen. Jag som lärare bestämde vilka som skulle jobba ihop -där får eleverna aldrig välja själva i mitt klassrum, de kan få önska, men aldrig välja arbetspartner fritt- och sedan presenterades alla intervjumöjligheter (personer och i vissa fall ställen) och vi lottade vilka som skulle ta sig an vilka intervjuer. Alla intervjufrågor arbetade vi fram tillsammans och likaså gjorde vi en plan för vad vi behövde tänka på när det var dags att skrida till verket. De allra flesta intervjuerna skedde under en onsdagseftermiddag, men några som skulle intervjuas hade inte möjlighet den dagen och då var vi flexibla och hittade andra lösningar.

Samtliga vårdnadshavare fick chansen att säga ifrån om de tyckte att uppdraget kändes otryggt för deras barn. Då hade vi en back up-plan i form av eventuella telefonintervjuer. Alla tyckte dock att vi skulle köra på, så dessa blev aldrig aktuella.

När det kom till elevernas texter fick de helt fri händer. Den enda ramen var att de skulle utgå från intervjuerna, och följa typiska drag för den genre de valt för sitt skrivande. De kunde välja att t ex skriva en faktatext, en novell, en krönika. Ja, vad som kändes mest naturligt för dem själva, var och en. Skrivandet gjordes inte parvis. De arbetade vid datorer på skolan, de allra flesta hade spelat in sina intervjuer och kunde lyssna igenom dessa medan de arbetade med texterna. Många sökte fakta kring de ämnen eller organisationer deras intervjuer kretsade kring ( t ex transsexualism och anorexia, EFS-kyrkan m fl). Allt eftersom de var färdiga med utkasten mejlades dessa till mig och jag kollade igenom och kom med förbättringsförslag. Och så bearbetade de texterna ett varv till.

Under arbetets gång har vi återkommande fört diskussioner kring hur vi vill att texterna ska spridas. Om inte tiden sprungit iväg för oss är det högst troligt att klassen kontaktat ett tryckeri och att vi gjort en tidning som vi sålt till förmån för t ex Slink In:s verksamhet. Vi pratade också om att eventuellt ställa ut texterna på t ex Kulturmagasinet här i Sundsvall. Nu kan vi tyvärr konstatera att vi inte kommer hinna göra någondera. Däremot har jag allt eftersom texterna blivit färdiga, och i den mån varje författare velat, lagt ut texter officiellt på min Facebook-sida. Det har varit valfritt att ha med sitt namn om man velat få sin text publicerad. Många elever har valt att publicera och de har fått otroligt fin feedback på det arbete de lagt ner. Många läsare har visat uppskattning för de starka och berörande texter de fått ta del av. Samtliga elevers arbeten finns också att ta del av här på värdeskapande-sidan.