Forskning


Fredagen 23 september gjordes den första presentationen av analysresultaten från förra läsårets forskningsprojekt om effekter av Värdeskapande lärande utifrån ett elevperspektiv. Presentationen gjordes av Martin Lackéus och Carin Sävetun (Chalmers/MeAnalytics),  på uppdrag av Skolverket,  i samband med den nationella nätverksträffen NELIS som hölls i Sundsvall 22-23 september. Datan från denna […]

Färskt analysresultat från forskningsprojekt om VL