Svenska

Så här gjorde vi En berättelse om ett värdeskapande arbete som på ett enkelt men ändå genuint och äkta sätt omfamnar såväl grundskolan övergripande mål och riktlinjer som ämnesspecifikt centralt innehåll.. Elever i en helt vanlig högstadieskola fick med mycket enkla medel möjligheten att på riktigt sätta sig in i andra människors […]

Sam


Så här gjorde vi Många har efterlyst exempel om hur man kan arbeta med värdeskapande lärande på gymnasiet. Här delar Åsa med sig av ett exempel. Hur hon och hennes elever på Estetiska programmet har arbetat genom en värdeskapande lärandeprocess för att omsätta examensmålen och ämnesplanen i Svenska på ett mycket konkret […]

Från Frankenstein till Instagram


Så här gjorde vi Ett fantastiskt arbete i svenska där elever fångat människors livsberättelser. Eleverna har sökt upp människor i samhället som de tror har en historia att berätta. En historia som behöver bli lyssnad på. Dessa berättelser har sedan fått komma till uttryck på olika sätt genom en värdeskapandeprocess. Det […]

Så som i himlen