Processbilder och bärande idéer


Den värdeskapande lärandeprocessen

Värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer använder sig av sina kunskaper och färdigheter för att  tillsammans försöka skapa något av värde för någon annan än sig själv.

Uppgiften, eller själva kontextet som uppdraget tar avstamp ifrån, kan variera utifrån prioriterade målområden.
Att rekommendera är att försöka hitta en rubrik som inte blir alt för snäv utan ger lite innovationshöjd till idégenereringen.
Kan till exempel var hållbarhetsmål eller andra prioriterade fokusområden.

                        

 entreprenöriell process Hur kan man höravärdskapandeprocess-webben

 

 

 

 

Den entreprenöriella verktygslådan

Det finns ett antal olika verktyg som är lämpliga att använda sig av i värdeskapande lärandeprocesser.
Dessa verktyg kan enklast beskrivas som verktyg att tänka med, eller ett antal generativa frågeställningar hämtade från entreprenöriella utvecklingsmodeller som t ex:

  • Appreciative Inquiry
  • Effectuation
  • Design thinking
  • Customer development

Verktyg att tänka med-

 

 

17 punkter som främjar entreprenöriellt lärande inom utbildning

Värdeskapandeprofilen -verktyg och bilderwebb
1. Interagera utanför klassrummet

2. Skapa något av värde för utomstående

3. Utgå från och koppla till ämneskunskaper

4. Arbeta i team över längre tidsperioder

5. Låt barn / elever / studenter äga processen

6. Låt dem försöka om och om igen

7. Ge aktivitetsbaserad formativ feedback & uppföljning

8. Uppmuntra misslyckande
genom att omfamna osäkerhet

 

 


Värdeblomman verktyg och bilderwebb

 

9.  Gör saker för och med andra

10. .Känn den inneboende glädjen när arbetet flyter på och är skoj

11. .Agera på sådant som stör helhet, kultur och värderingar i samhället

12. Gör er och andra ett namn genom att göra skillnad och få inflytande

13. Uppfyll människors behov så de är beredda att betala pengar

 

 

 


Åttan verktyg och bilderwebb

 

14. Jobba med föreläsningar, böcker, repetition, grundläggande kunskaper

15. .Jobba med problemlösning i team, socialt lärande, intressebaserat

16. .Jobba med klassrummet som bas för att skapa trygghet och närhet

17. Gör saker ute på ”fältet” genom att delta i praktiska sammanhang