Från Frankenstein till Instagram


Så här gjorde vi

Många har efterlyst exempel om hur man kan arbeta med värdeskapande lärande på gymnasiet.
Här delar Åsa med sig av ett exempel. Hur hon och hennes elever på Estetiska programmet har arbetat genom en värdeskapande lärandeprocess för att omsätta examensmålen och ämnesplanen i Svenska på ett mycket konkret sätt.
I det här fallet genom att göra podcasts där de diskuterar skönlitteratur utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv


Det finns oändliga möjligheter i ett samarbete, att ha tilltro till varandra och vår förmåga,
att ett arbete i skolan kan leda till så mycket mer än ett betyg, att ge och ta konstruktiv kritik, att sprida vår kunskap utanför klassrummet”

Ett smakprov av elevernas arbete:

 

Läs hela berättelsen om arbetet med ”Från Frankenstein till Instagram” här

Kom och träffa eleverna på NELIS. Lyssna på dem när de berättar om vad det har betytt för dem och hur de planerar att arbeta med värdeskapande lärande i år inom ramen för Sveska 3.